NNW dla dzieci i młodzieży

ubezpieczenie Strefa NNW szkolne skierowana jest do osób które nie ukończyły 25. roku życia, np. studentów, uczniów w szkołach, dzieci w przedszkolach, żłobkach oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych
odpowiadamy za wypadki w Polsce lub za granicą, w szkole, poza nią, a także w trakcie wyczynowego uprawiania sportu,
pomagamy w trudnych sytuacjach – organizujemy i pokrywamy koszty usług assistance i świadczeń medycznych.
więcej ...