Ochronna dziecka w sieci 

Co obejmuje ochrona

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Dziecka. Obejmujemy ochroną ubezpieczeniową skutki działań osób trzecich podejmowanych w Internecie, w tym w mediach społecznościowych, polegające na naruszeniu dóbr osobistych Ubezpieczonego, w szczególności poprzez ujawnienie tam informacji dotyczących życia prywatnego Dziecka.

W tym przypadku Allianz

 – zorganizuje i pokryje koszty kontaktu z administratorem strony internetowej lub administratorem mediów społecznościowych dążąc do usunięcia treści naruszających dobra osobiste Dziecka;

 – zorganizuje i pokryje koszty dwóch wizyt Ubezpieczonego u psychologa.

 – wskaże dane teleadresowe sądów, ogólne informacje o procedurze obrony swoich praw w postępowaniu sądowym, możliwości pozasądowego rozwiązania sporu oraz poinformuje o treści obowiązujących aktów prawnych.

Odpowiedzialność z tytułu ochrony Ubezpieczonego Dziecka w sieci jest ograniczona do 2 naruszeń dóbr osobistych dokonanych przez osoby trzecie w Internecie. 


Czego nie obejmuje ochrona

Odpowiedzialność z tytułu ochrony Ubezpieczonego Dziecka w sieci jest ograniczona do 2 naruszeń dóbr osobistych dokonanych przez osoby trzecie w Internecie. 


szczegóły OWU str. 8, pkt. 44-48