NNW szkolne

Ogólne informacje

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA  - od kolejnego dnia po zawarciu umowy. Ochrona 24 godziny na dobę, przez cały rok.

MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA  - cały rok

UBEZPIECZYCIEL  - Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

UBEZPIECZAJĄCY - osoba fizyczna (rodzic, opiekun prawny), która zawiera z umowę i zobowiązana jest opłacić składkę.

UBEZPIECZONY - osoba fizyczna (dziecko, wychowanek), która w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyła 25 roku życia.

GDZIE DZIAŁA UBEZPIECZENIE  - Allianz odpowiada za wypadek, który może się zdarzyć na całym świecie, natomiast usługi assistance świadczy jedynie w Polsce. Ograniczenie to nie dotyczy świadczenia pogrzebowego „Organizacja i pokrycie kosztów przewozu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pogrzebu w Polsce”.

USŁUGODAWCA - AWP P&C Spółka akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie


Tutaj znajdziesz Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz Kartę Produktu 

Zakres ubezpieczenia

Świadczenia powypadkowe dla Ubezpieczonego Dziecka  7 typów świadczeń: uszczerbek na zdrowiu, wstrząśnienie mózgu, koszty leczenia, świadczenia assistance (pomocowe), pobyt w szpitalu, organizacja i koszty pobytu opiekuna w szpitalu, rehabilitacja. więcej tutaj 

Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego (w tym COVID-19) skutkujące hospitalizacją  więcej tutaj

Pogryzienie Ubezpieczonego Dziecka przez psa lub inne zwierzęta  –  pogryzienie wymagające zaopatrzenia chirurgicznego,  ukąszenie skutkujące minimum 24 godzinną hospitalizacją w związku z objawami alergicznymi. więcej tutaj

Ochrona Ubezpieczonego Dziecka w sieci  –  zapewniamy pomoc w usunięciu niepożądanych treści, wsparcie psychologa oraz  informacje o możliwościach obrony swoich praw w postępowaniu sądowym. więcej tutaj

Śmierć Rodzica lub Opiekuna Ubezpieczonego Dziecka  –  więcej tutaj

Dlaczego ubezpieczenie w Allianz?