Pogryzienie lub ukąszenie 

Świadczenie z tytułu Pogryzienia Ubezpieczonego Dziecka przez psa lub inne zwierzęta w wysokości 400 zł w przypadku gdy:

 – w wyniku pogryzienia przez psa powstały u Ubezpieczonego rany kąsane, o zaopatrzenie których wystąpiło w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych. Za zaopatrzenie chirurgiczne rany uważane jest również założenie pasków do zamykania ran;

 – w wyniku pogryzienia przez inne zwierzęta Dziecko było  hospitalizowane minimum 24 godziny.


szczegóły OWU str. 8, pkt. 42-43