Śmierć Rodzica lub Opiekuna 

Śmierć Rodzica Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku

szczegóły OWU str. 7, pkt.10-12